Jubileusz 90-lecia Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim w tym roku obchodził Jubileusz swojego 90-lecia. Uroczystość odbyła się dnia 9 maja 2015 roku w restauracji La Rocca w Aleksandrowie Łódzkim.

Na wstępie przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim Wojciech Stegliński powitał przybyłych gości i tym samym rozpoczął część oficjalną obchodów.

W uroczystości wzięli udział:
- Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Zdzisław Kupczyk,
- Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Pan Mirosław Bizoń,
- Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystyna Majerczyk – Żabówka,
- w imieniu Prezesa Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Pani Wiceprezes Ewa Młyńczak,
- prezesi okolicznych banków spółdzielczych, a także
- reprezentanci lokalnych władz,
- obecni i emerytowani pracownicy,
- udziałowcy Banku
- oraz Klienci Banku Spółdzielczego Aleksandrowie Łódzkim.

Następnie Prezes Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim Pani Anna Ruszkowska przedstawiła wiele wątków i tematów nawiązując do historii Banku i ludzi, którzy stworzyli tak przyjazną instytucję finansową, jaką jest Bank Spółdzielczy Aleksandrowie Łódzkim.

Ponieważ Jubileusz ten to przede wszystkim święto ludzi, którzy tworzyli i kształtowali spółdzielczość na naszym terenie, w szczególności nasz Bank, podziękowaliśmy instytucjom i organizacjom, które doceniły działaczy Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, pracowników oraz przyjaciół wspierających spółdzielczość.

W tym wyjątkowym dniu zostały wręczone odznaczenia, dyplomy i statuetki:
- Złoty i Srebrny krzyż zasługi im. Piotra Wawrzyniaka "Za zasługi dla spółdzielczości bankowej", przyznawany przez KZBS,
- Złote, Szmaragdowe i Diamentowe „Odznaczenia za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej" przyznawane przez Kapitułę Odznaczeń Banku BPS,
- dyplomy za długoletnią i owocną pracę w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim,
- statuetki z podziękowaniami za współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości zaproszeni goście na ręce Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim przekazali najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, życząc jednocześnie umacniania pozycji na lokalnym rynku oraz samych pomyślności i spełnienia marzeń dla Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim.

Część artystyczną uświetniła Ewa Michrowska z zespołem – finalistka programu telewizyjnego „The Voice of Poland” oraz tancerki z baletu.

Podsumowując przebytą drogę Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim widać, że podejmowane działania, decyzje i mechanizmy spowodowały, iż nasz Bank zajmuje dobrą pozycję wśród banków spółdzielczych w Polsce.

„Zamiarem Banku jest nieustanne zwiększanie zakresu i poziomu świadczonych usług oraz oferowanych produktów finansowych. Priorytetem dla nas jest fachowa obsługa, tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery oraz satysfakcja obecnych i nowych klientów Banku. Bezpieczeństwo jest priorytetem dla Zarządu Banku, dlatego staramy się zapewnić rozwiązania spełniające najnowsze obowiązujące standardy. Natomiast partnerstwo w podejmowaniu wspólnych inicjatyw z naszymi klientami zapewni dalszy zrównoważony rozwój z zachowaniem bezpieczeństwa i stabilności Banku.

W codziennej pracy Bank korzysta z doświadczenia i wysiłku wielu pokoleń jego pracowników oraz członków, starając się kontynuować dzieło tworzenia godnej zaufania instytucji finansowej z 90 –letnią tradycją.”

Kursy walut

Kursy walut2018-06-18 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1612
1 USD3.5866
1 CHF3.5753
1 GBP4.7350
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,41
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej