Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Prosimy o weryfikację ważności posiadanych przez Państwa dokumentów tożsamości, by uniknąć problemów związanych z ograniczeniem dostępu do rachunków.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank ma obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta, czynność ta przeprowadzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Bank ma prawo odmówić realizacji zlecenia płatniczego (przelewu, wypłaty, wpłaty gotówki) w przypadku braku ważnego dokumentu tożsamości.

Kursy walut

Kursy walut2018-03-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0829
1 USD3.3275
1 CHF3.4685
1 GBP4.6126
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,45
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej