Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Prosimy o weryfikację ważności posiadanych przez Państwa dokumentów tożsamości, by uniknąć problemów związanych z ograniczeniem dostępu do rachunków.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank ma obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta, czynność ta przeprowadzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Bank ma prawo odmówić realizacji zlecenia płatniczego (przelewu, wypłaty, wpłaty gotówki) w przypadku braku ważnego dokumentu tożsamości.

Kursy walut

Kursy walut2018-06-18 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1612
1 USD3.5866
1 CHF3.5753
1 GBP4.7350
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,41
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej