Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Prosimy o weryfikację ważności posiadanych przez Państwa dokumentów tożsamości, by uniknąć problemów związanych z ograniczeniem dostępu do rachunków.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank ma obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta, czynność ta przeprowadzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Bank ma prawo odmówić realizacji zlecenia płatniczego (przelewu, wypłaty, wpłaty gotówki) w przypadku braku ważnego dokumentu tożsamości.

Kursy walut

Kursy walut2018-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0394
1 USD3.3032
1 CHF3.4131
1 GBP4.5430
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej