Gwarancje i poręczenia

Korzyści

Bank udziela gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje czynności
z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki.

Rodzaje gwarancji bankowej:

 • Gwarancja przetargowa
 • Gwarancja zwrotu pożyczki
 • Gwarancja dobrego wykonania umowy
 • Gwarancja terminowej spłaty kredytu
 • Gwarancja terminowej zapłaty
 • Gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • Gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
 • Gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
 • Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii

Szczegóły

O wystawienie gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji mogą ubiegać się Klienci:

 • posiadający rachunek w banku lub zrzeszonym banku spółdzielczym i przeprowadzający za pośrednictwem tego rachunku rozliczenia pieniężne,
 • posiadający dobrą sytuację ekonomiczno-finansową,
 • posiadający zdolność kredytową
Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia lub potwierdzenia gwarancji jest:
 • gwarancja innego banku,
 • blokada środków na rachunku bankowym i depozytów,
 • poręczenie cywilne lub wekslowe,
 • hipoteka zwykła lub kaucyjna,
 • cesja należności od dłużników zleceniodawcy,
 • przewłaszczenie lub zastawy na zasadach ogólnych i zastawu rejestrowego.

 

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej