Kredyt inwestycyjny

Korzyści

 • zapewnienie źródła finansowania działalności inwestycyjnej Klienta
 • poprawa płynności finansowej firmy
 • kwota kredytu uzależniona od wielkości inwestycji oraz zdolności kredytowej Klienta
 • warunki kredytowania (wypłata, terminy spłaty) dostosowane do indywidualnego charakteru kredytowanej inwestycji

Szczegóły

 • forma kredytu:  kredyt w rachunku kredytowym
 • przeznaczenie kredytu- finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • kwota kredytu: do 80% wysokości wartości inwestycji netto
 • wymagany wkład własny to tylko 20% inwestycji
 • wypłata kredytu – jednorazowo lub w transzach
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania
 • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
 • okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem.
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2018-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0394
1 USD3.3032
1 CHF3.4131
1 GBP4.5430
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej