Kredyt obrotowy

Korzyści

 • utrzymanie bieżącej płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności
 • pieniądze dostępne jednorazowo lub w transzach (według dyspozycji Klienta)
 • terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego działalności Klienta

Szczegóły

 • kredyt w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt udzielany jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (od 1 roku do 3 lat)
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy
 • uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 • spłata: w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej