Kredyt z premią remontową

Korzyści

 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • otrzymasz zwrot części środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia remontowego w formie dotacji przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na spłatę części kredytu.

Szczegóły

 • Bank udziela kredytu remontowego z premią remontową właścicielom/zarządcom budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14.08.1961r., będącymi osobami fizycznymi, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych; spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego
 • Kredyt remontowy z premią remontową przeznaczony jest na sfinansowanie Przedsięwzięcia remontowego.

Przez przedsięwzięcie remontowe należy rozumieć przedsięwzięcie związane
z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

 • remont budynków wielorodzinnych;
 • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali;
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie;
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
 1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
 2. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu  zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, nie więcej jednak niż 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku
 3. Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię remontową jest przedstawienie audytu remontowego.
 4. Waluta kredytu PLN
 5. Maksymalna kwota kredytu zależy od kosztów przedsięwzięcia oraz od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 6. Maksymalny okres kredytowania do 10 lat, minimalny okres kredytowania do momentu uzyskania premii
 7. Kredyt może być spłacany metodą rat kapitałowo-odsetkowych równych (przy kredycie do lat 3) lub malejących

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej