Kredytowa linia hipoteczna

Korzyści

 • zapewnia płynność finansową oraz umożliwia inwestowanie i zwiększanie majątku firmy
 • długi okres kredytowania
 • atrakcyjne oprocentowanie


Szczegóły

 • forma kredytu:kredyt w rachunku kredytowym
 • przeznaczenie kredytu:

      1) finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku  obrotowego),
      2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego  z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:
            a) zakup lub modernizacja sprzętu,
            b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
      3) refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez inne banki na cele, wymienione powyżej

 • zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość
 • kwota kredytu: do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • wypłata kredytu – jednorazowo
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
 • okres kredytowania – do 10 lat
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN

 

Kursy walut

Kursy walut2018-03-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0829
1 USD3.3275
1 CHF3.4685
1 GBP4.6126
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,45
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej