Unia Super Biznes

Korzyści

 • możliwość otrzymania dotacji do zrealizowanej inwestycji
 • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego - zbieżne z procedurą ubiegania się o dotację
 • długi okres kredytowania
 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu

Szczegóły

 • forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym
 • przeznaczenie: kredyt przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizowanego projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych, w ramach Programów:
 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);
 2. Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarka (POIG);
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL);
 4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW);
 5. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT);
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);
 7. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
 8. Regionalne Programy Operacyjne i Programy Wspólnotowe
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych przy realizacji inwestycji
 • kwota kredytu do 85% wysokości kosztów kwalifikowanych
 • minimalny udział własny wynosi 15% kosztów projektu inwestycyjnego
 • okres kredytowania: do czasu otrzymania dotacji
 • waluta kredytu: PLN
 • spłata: jednorazowo z otrzymanej dotacji
 • karencja w spłacie kredytu: do 2 lat
 • zabezpieczenie: cesja praw na Bank ze środków dotacji oraz inne ustalone indywidualnie  z Klientem

Kursy walut

Kursy walut2018-07-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1710
1 USD3.5619
1 CHF3.5464
1 GBP4.7057
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej