Unia Biznes

Korzyści

 • możliwość otrzymania dotacji do zrealizowania inwestycji
 • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego - zbieżne z procedurą ubiegania się o dotację
 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu
 • możliwość udzielenia promesy kredytowej ważnej 6 miesięcy

Szczegóły

 • forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym
 • przeznaczenie: kredyt przeznaczony na sfinansowanie wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego, które będą pokryte dofinansowaniem w ramach Programów:
 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
 5. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 7. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów        Rybackich
 8. Regionalny Program Operacyjny i Programy Wspólnotowe
 •  kwota kredytu: do 85% wysokości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż kwota dotacji 
 • kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych przy realizacji inwestycji
 • minimalny udział środków własnych - 15% kosztów realizacji projektu
 • okres kredytowania: do czasu otrzymania dotacji
 • waluta kredytu: PLN
 • spłata: jednorazowo z otrzymanej dotacji
 • zabezpieczenie: cesja praw na Bank ze środków dotacji oraz inne ustalane indywidualnie z Klientem

 


Kursy walut

Kursy walut2018-05-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,41
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej