SMS Saldo

Korzyści

Usługa SMS SALDOto szybki dostęp do informacji o rachunku, polegający na wysyłaniu komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku, w treści których podawany jest rodzaj rachunku oraz saldo tego rachunku zgodnie z wybraną przez Posiadacza rachunku opcją.

Szczegóły

Komunikaty SMS mogą być wysyłane zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku:

  1. raz dziennie,
  2. raz dziennie w dni robocze,
  3. po każdej zmianie salda,
  4. po zmianie salda raz dziennie,
  5. raz dziennie po zmianie salda otwarcia,
  6. z informacją o wpływie na konto,
  7. na żądanie posiadacza rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej