Hipoteczny kredyt konsolidacyjny

Korzyści

 • zamienisz kilka kredytów na jeden
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel w wysokości do 20% kwoty skonsolidowanej
 • bardzo długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • kredyt nawet do 85% wartości zabezpieczenia
 • możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych

Szczegóły

 • cel kredytowania : spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczek,
  w tym zaciągniętych wobec Banku
 • okres kredytowania: do 30 lat
 • waluta kredytu PLN
 • kwota kredytu: nawet do 85% wartości zabezpieczeń
 • wypłata kredytu: kredyt wypłacany jest jednorazowo:
 1. na rachunki do spłaty zobowiązań w innych bankach celem spłaty skonsolidowanych zobowiązań
 2. na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, w przypadku części przeznaczonej na dowolny cel
 • obligatoryjne prawne formy zabezpieczenia kredytu:
 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 2. hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
 3. cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • spłata rat:
 1. miesięcznie
 2. raty równe lub malejące

Kursy walut

Kursy walut2017-12-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0839
1 USD3.4680
1 CHF3.4758
1 GBP4.6046
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej