Kredyt z premią remontową

Korzyści

  • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
  • otrzymasz zwrot części środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia remontowego w formie dotacji przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na spłatę części kredytu.

Szczegóły

  • Bank udziela kredytu remontowego z premią remontową właścicielom/zarządcom budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14.08.1961r., będącymi osobami fizycznymi, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych; spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego
  • Kredyt remontowy z premią remontową przeznaczony jest na sfinansowanie Przedsięwzięcia remontowego.

Przez przedsięwzięcie remontowe należy rozumieć przedsięwzięcie związane
z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

  • remont budynków wielorodzinnych;
  • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali;
  • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie;
  • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

- przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
- Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu  zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, nie więcej jednak niż 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku
-  podstawowym warunkiem ubiegania się o premię remontową jest przedstawienie audytu remontowego.
-  waluta kredytu PLN
- maksymalna kwota kredytu zależy od kosztów przedsięwzięcia oraz od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
-  maksymalny okres kredytowania do 10 lat, minimalny okres kredytowania do momentu uzyskania premii
- kredyt może być spłacany metodą rat kapitałowo-odsetkowych równych (przy kredycie do lat 3) lub malejących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej