Rachunek 500+

Korzyści

Rachunek 500+ przeznaczony jest głównie dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu Rodzina 500+, którzy nie posiadali żadnego ROR w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w okresie ostatnich 3 miesięcy. Rachunek 500 + zapewnia Państwu komfort, wygodę i czas przy specjalnych warunkach:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku i brak konieczności stałych wpływów
  i utrzymywania salda,
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na rachunek realizowane w kasie Banku1,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej,
 • 0 zł za uruchomienie i korzystanie z bankowości internetowej/mobilnej,
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie międzynarodowej karty VISA 2,
 • 1 zł za realizację zleceń stałych do innego banku za pomocą bankowości internetowej/mobilnej,
 • 1 zł za realizację poleceń zapłaty,
 • możliwość korzystania z usługi SMS SALDO i Telefonicznej usługi na hasło.

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim umożliwia również wszystkim swoim klientom korzystającym z bankowości internetowej złożenie wniosku Rodzina 500+ online. Więcej na temat złożenia wniosku tutaj.

Dodatkowe korzyści i produkty, z których również możesz skorzystać:

 • rachunek dla Twojego dziecka – ROR Junior, które od najmłodszych lat mogą uczyć się świata finansów
 • lokaty terminowe

1od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja  w wysokości 2 % od kwoty wpłaty, min. 20 zł
2
zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty w danym miesiącu kalendarzowym obowiązuje w przypadku dokonania nią transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 300 PLN, w innym przypadku opłata wynosi 4 zł miesięcznie od każdej wydanej karty do rachunku.

Szczegóły

Wybierając rachunek 500+ otrzymujesz:

 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki możliwości dostępu przez Internet oraz międzynarodowej karcie VISA - sieć ponad 4 700 bankomatów
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na oprocentowanych lokatach terminowych
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS

Kursy walut

Kursy walut2018-07-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1710
1 USD3.5619
1 CHF3.5464
1 GBP4.7057
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej