Kredyt inwestycyjny

Korzyści

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej Klienta
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym
 • kredyt o charakterze nieodnawialnym
 • kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy
 • Udział środków własnych w realizowanym przedsięwzięciu wynosi min. 20%
 • Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem.
 • kwota kredytu - uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych gospodarstwa rolnego
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy
 • uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

 

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej