Kredyt nawozowy

Szczegóły

  • Kredyt nawozowy udzielany jest jako kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.
  • Maksymalna wysokość kredytu stanowi iloczyn 1.000,00 złotych i użytków rolnych (gruntów własnych i dzierżawionych) wykazanych w nakazie płatniczym i umowach dzierżawy.
  • Okres kredytowania wynosi maksymalnie 1 rok.
  • Wypłata kredytu następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu.
  • Spłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w ratach i w terminach płatności określonych w umowie kredytu.
  • Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej.

Kursy walut

Kursy walut2018-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0394
1 USD3.3032
1 CHF3.4131
1 GBP4.5430
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej