Kredyt nawozowy

Szczegóły

  • Kredyt nawozowy udzielany jest jako kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.
  • Maksymalna wysokość kredytu stanowi iloczyn 1.000,00 złotych i użytków rolnych (gruntów własnych i dzierżawionych) wykazanych w nakazie płatniczym i umowach dzierżawy.
  • Okres kredytowania wynosi maksymalnie 1 rok.
  • Wypłata kredytu następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie kredytu.
  • Spłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w ratach i w terminach płatności określonych w umowie kredytu.
  • Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej.

Kursy walut

Kursy walut2018-05-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1652
1 USD3.5410
1 CHF3.5182
1 GBP4.7524
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,73
WIBID 1M 1,41
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej