Kredyt obrotowy

Korzyści

 • skuteczne utrzymanie płynności finansowej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym
 • kredyt o charakterze nieodnawialnym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia na koniec okresu kredytowania
 • kwota kredytu - uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych gospodarstwa rolnego
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy
 • Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu,
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2017-12-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0839
1 USD3.4680
1 CHF3.4758
1 GBP4.6046
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej