SMS Saldo

Korzyści

Usługa SMS SALDO to szybki dostęp do informacji o rachunku, polegający na wysyłaniu komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku, w treści których podawany jest rodzaj rachunku oraz saldo tego rachunku zgodnie z wybraną przez Posiadacza rachunku opcją.

 

Szczegóły

Komunikaty SMS mogą być wysyłane:

  • raz dziennie,
  • raz dziennie w dni robocze,
  • po każdej zmianie salda,
  • po zmianie salda raz dziennie,
  • raz dziennie po zmianie salda otwarcia.

zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2017-08-10 obowiązuje od godziny: 08:00
1 EUR4.1397
1 USD3.5278
1 CHF3.6291
1 GBP4.5608
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej