Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Prosimy o weryfikację ważności posiadanych przez Państwa dokumentów tożsamości, by uniknąć problemów związanych z ograniczeniem dostępu do rachunków.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank ma obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta, czynność ta przeprowadzana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Bank ma prawo odmówić realizacji zlecenia płatniczego (przelewu, wypłaty, wpłaty gotówki) w przypadku braku ważnego dokumentu tożsamości.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1965
1 USD3.6716
1 CHF3.6608
1 GBP4.6941
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej