Ustawowe wakacje kredytowe

28-07-2022

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że od 29 lipca 2022 r.  będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r.  o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz umowa kredytu została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

Ø  w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,

Ø  w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,

Ø  w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc  w każdym kwartale kalendarzowym.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy Państwu 29 lipca 2022 r. w placówkach Banku, na stronie internetowej i w systemie bankowości elektronicznej.

Wkrótce przekażemy więcej informacji.

Znajdziesz nas też tutaj