Karta Visa Business Credit

Korzyści

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.
Karta ludzi otwartych na świat!
Karta kredytowa to dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy.
Na podstawie zdolności kredytowej przyznawany jest łączny limit kart, a w jego ramach firma zdecyduje, ile kart kredytowych chce otrzymać dla siebie i swoich pracowników.

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • umożliwia pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększa bieżącą płynność finansową firmy
 • komfort – można robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie ma się pieniędzy na koncie
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • limit kredytowy do 50 000 PLN
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 5% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 100 PLN
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju
  i za granicą – bez żadnych opłat
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika,
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
 • bezpłatne ubezpieczenie
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

Szczegóły

Karta kredytowa jest dostępna dla każdego. To karta, która pozwala na korzystanie z dodatkowych środków w ramach udzielonego przez Bank limitu kredytowego.
Nie musisz już angażować własnych środków na koncie.
Możesz, więc robić zakupy zawsze, kiedy przyjdzie Ci na to ochota.

 • przeznaczenie: finansowanie potrzeb finansowych Klientów, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej
 • limit kredytowy (globalny): od 5 000 do 50.000 zł
 • limit globalny: kwota, w ramach której przyznawane są limity dla wszystkich kart wydanych do rachunku
 • limit karty: kwota do której Użytkownik karty może dokonywać operacji.
 • Suma limitów wszystkich kart wydanych do rachunku nie może przekroczyć limitu globalnego.
 • koszt wydania karty – 0 zł
 • okres ważności karty: 3 lata
 • minimalna spłata karty: 5% minimum 100 zł

Jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku.

 • Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia
  PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Concordia:
  • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
  • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  • Ubezpieczenie mienia

Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

Ubezpieczenie

Do karty kredytowej dodajemy automatycznie bezpłatne ubezpieczenie „PAKIET BEZPIECZNA KARTA”.

Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki!

PAKIET BEZPIECZNA KARTA
:

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego –
  w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty
  i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty - od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu - pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego – jeśli szkoda powstała w ciągu
  6 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru – pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenia mienia – pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone
  w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej