Kredyt w rachunku bieżącym/pomocniczym

Korzyści

 • szybki dostęp do środków pieniężnych
 • kredyt przeznaczony jest  na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • brak konieczności rozliczania fakturami wykorzystanych środków
 • każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach jednej przyznanej kwoty limitu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • możliwość ustalenia kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku bieżącym/pomocniczym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia na koniec okresu kredytowania
 • kwota kredytu - maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym/pomocniczym nie powinna być wyższa niż 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący/pomocniczy Kredytobiorcy wyliczona z ostatnich 3 miesięcy lub ostatnich 12 miesięcy
 • spłata dokonuje się z każdego wpływu na rachunek odnawiając przyznany limit o kwotę wpływu
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej