Rachunki Powiernicze

Szczegółowe informacje

Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

Zawarcie umowy powierniczej z datą pewną powoduje:

 • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego,
 • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z masy upadłościowej.

Korzystając z Rachunku powierniczego zyskujesz:

 • gwarancję bezpieczeństwa środków dla powierzającego,
 • zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym,
 • ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych oraz poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego.

Kto może zostać posiadaczem Rachunku powierniczego?

 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski;

Przydatne informacje

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Dla kogo

 • deweloperów

 Przeznaczenie

 • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

 Korzyści dla dewelopera

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe

 Korzyści dla finansującego

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okresu budowy
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

Powiernik

 • Posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

 Powierzający

 • deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (finansujący)

 Waluta

 • PLN

 Wpłaty

 • wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

Wypłaty

 • jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Broszura Produktu (PDF)

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Dla kogo

 • deweloperów

Przeznaczenie

 • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez finansujących na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank doradcę technicznego ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

 Korzyści dla dewelopera

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku,
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe

Korzyści dla finansującego

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

 Powiernik

 • Posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

 Powierzający

 • deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (finansujący)

 Waluta

 • PLN

 Wpłaty

 • wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

 Wypłaty

 • po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę

Broszura Produktu (PDF)

Tel./faks
(+48) 42 712 21 12 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

Pomoc techniczna / Bankowość internetowa 
* tel. 42 712 69 26 
* email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzeżenia kart dla klientów
*(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
*(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych
i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
*faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj