Rachunki Powiernicze

 • Rachunek powierniczy zabezpiecza środki finansowe w transakcji między kontrahentami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych posiadaczowi rachunku przez osobę trzecią, na podstawie odrębnej umowy. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone posiadaczowi rachunku w momencie spełnienia warunków określonych w umowie rachunku powierniczego.

  Zawarcie umowy powierniczej z datą pewną powoduje:

  • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego,
  • wyłączenie środków znajdujących się na rachunku powierniczym z masy upadłościowej.

  Korzystając z Rachunku powierniczego zyskujesz:

  • gwarancję bezpieczeństwa środków dla powierzającego,
  • zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym,
  • ścisłą kontrolę wydatkowanych środków pieniężnych oraz poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego.

  Kto może zostać posiadaczem Rachunku powierniczego?

  • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami oraz rolnicy,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski;
 • Dla kogo

  • deweloperów

   Przeznaczenie

  • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

   Korzyści dla dewelopera

  • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców
  • wzrost wiarygodności kredytowej w banku
  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
  • pozwala spełnić wymogi ustawowe

   Korzyści dla finansującego

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okresu budowy
  • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

  Powiernik

  • Posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

   Powierzający

  • deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (finansujący)

   Waluta

  • PLN

   Wpłaty

  • wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

  Wypłaty

  • jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

  Broszura Produktu (PDF)

 • Dla kogo

  • deweloperów

  Przeznaczenie

  • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez finansujących na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank doradcę technicznego ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego,
  • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

   Korzyści dla dewelopera

  • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
  • wzrost wiarygodności kredytowej w banku,
  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
  • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
  • pozwala spełnić wymogi ustawowe

  Korzyści dla finansującego

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
  • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

   Powiernik

  • Posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

   Powierzający

  • deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (finansujący)

   Waluta

  • PLN

   Wpłaty

  • wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

   Wypłaty

  • po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę

  Broszura Produktu (PDF)

AKTUALNOŚCI

 • 03-11-2021 Nowa usługa dla Twojej firmy!

  Prowadzisz firmę? A czy oferujesz swoim klientom płatności online? Dzięki bramce płatniczej...

 • 27-10-2021 Rozliczenia Tarczy 2.0

  Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M (aktualizowany rocznie) 0,21
WIBOR 3M  (aktualizowany kwartalnie) 0,22
WIBOR 3M (aktualizowany kwartalnie dla umów kredytów hipotecznych zaw. od 15.05.2020 r.)  0,24
WIBID 1M

0,31

 

KURSY WALUT

2021-12-02
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.1051
EUR 4.6494
CHF 4.4652
GBP 5.4651