SMS Saldo

Korzyści

Usługa SMS SALDOto szybki dostęp do informacji o rachunku, polegający na wysyłaniu komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku, w treści których podawany jest rodzaj rachunku oraz saldo tego rachunku zgodnie z wybraną przez Posiadacza rachunku opcją.

Szczegóły

Komunikaty SMS mogą być wysyłane zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku:

  1. raz dziennie,
  2. raz dziennie w dni robocze,
  3. po każdej zmianie salda,
  4. po zmianie salda raz dziennie,
  5. raz dziennie po zmianie salda otwarcia,
  6. z informacją o wpływie na konto,
  7. na żądanie posiadacza rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.5543
1 CHF3.6743
1 GBP4.6596
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej