Kredyt hipoteczny na dowolny cel

Korzyści

 • kredyt na dowolny cel, nie wymagający udokumentowania wykorzystania środków z kredytu
 • okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • kredyt nawet do 80% wartości zabezpieczenia
 • możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych
 • RRSO 6,32%
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu  hipotecznego na dowolny cel wynosi 6,32 %. Dane obliczono na dzień 15.01.2018 r. przy następujących założeniach: kwota kredytu 122 000 zł; okres kredytowania 150 miesięcy; spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych; oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 5,43 %. Oprocentowanie nominalne jest sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku (3,70 p.p.). Opłaty przez cały okres kredytowania: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o wartości 273 400 zł wynosi 180 zł rocznie (wg oferty dostępnej w Banku); PCC - 19 zł, prowizja od udzielenia kredytu – 2 440,00 zł dla posiadacza rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, opłata za wycenę nieruchomości – 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 173 039,97 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 51 039,97 zł (z czego odsetki wynoszą 46 330,97 zł). Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Szczegóły

 • cel kredytowania : dowolny cel, który nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 • okres kredytowania: do 30 lat
 • waluta kredytu PLN
 • kwota kredytu: nawet do 80% wartości zabezpieczeń
 • obligatoryjne prawne formy zabezpieczenia kredytu:
 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 2. hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
 3. cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • spłata rat:
  1. miesięcznie
  2. raty równe lub malejące
 • RSSO 6,32%
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu  hipotecznego na dowolny cel wynosi 6,32 %. Dane obliczono na dzień 15.01.2018 r. przy następujących założeniach: kwota kredytu 122 000 zł; okres kredytowania 150 miesięcy; spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych; oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 5,43 %. Oprocentowanie nominalne jest sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku (3,70 p.p.). Opłaty przez cały okres kredytowania: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o wartości 273 400 zł wynosi 180 zł rocznie (wg oferty dostępnej w Banku); PCC - 19 zł, prowizja od udzielenia kredytu – 2 440,00 zł dla posiadacza rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, opłata za wycenę nieruchomości – 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 173 039,97 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 51 039,97 zł (z czego odsetki wynoszą 46 330,97 zł). Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej