Kredyt mieszkaniowy

Szczegóły

Jesteś zainteresowany szczegółową ofertą?

Napisz na bank@bsaleksandrow.plprzedstawimy Ci najkorzystniejszą ofertę.

Naszym celem jest przedstawienie Ci najlepszej oferty na rynku, jeśli masz ofertę innego banku przebijemy ją!

Cel kredytowania:

 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) w trakcie budowy;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego budowlanego przez spółdzielnię mieszkaniową;
 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) budowanej przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową;
 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • rozbudowa, budowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub własnościowego lokalu   mieszkalnego realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym lub realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 • generalny remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • nabycie działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową);
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego,
 • spłata innych kredytów zaciągniętych na cele  wymienione powyżej  (również w innych bankach).
 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości mieszkaniowej;
 • wykup lokalu od Gminy, Skarbu Państwa lub zakładu pracy;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub w prawo odrębnej własności  lokalu;
 • RRSO 4,31%
 1. okres kredytowania: do 30 lat
 2. waluta kredytu PLN
 3. oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża
 4. wypłata kredytu: kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach w okresie nie  dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kredytowej

Obligatoryjne prawne formy zabezpieczenia kredytu:

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych;

Spłata rat: 

 • miesięcznie
 • raty równe lub malejące

Możliwość skorzystania z: 

 • karencji w spłacie kapitału kredytu (w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca tylko odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu) na okres do:
  -24 miesięcy w przypadku rozbudowy, budowy, dokończenia budowy domu lub lokalu mieszkalnego,

  -6 miesięcy w innych przypadkach niż wymieniono wyżej
 • wakacji kredytowych – możliwości niezapłacenia jednej raty kredytu w roku
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu  mieszkaniowego wynosi 4,31 %. Dane obliczono na dzień 11.01.2018 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 194 272 zł; okres kredytowania 264 miesięcy; spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych; oprocentowanie nominalne kredytu do czasu ustanowienia hipoteki wynosi 4,33 % (przyjęto okres trzech miesięcy), w pozostałym okresie oprocentowanie wynosi 3,63 %. Oprocentowanie nominalne jest sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku (2,60 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki, 1,90 p. p. w pozostałym okresie – podane marże dotyczą posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Klasyczny Plus ze stałymi miesięcznymi wpływami i użytkowaniem karty debetowej w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim; wkładu własnego w wysokości 31,53 % wartości nieruchomości). Opłaty przez cały okres kredytowania: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o wartości 283 725 zł wynosi 170 zł rocznie (wg oferty dostępnej w Banku); PCC – 19 zł, prowizja od udzielenia kredytu –
  3 885,44 zł, opłata za wycenę nieruchomości – 0 zł, koszt prowadzenia rachunku Klasyczny Plus z kartą – 10,50 zł miesięcznie. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 293 186,56 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 98 914,56 zł (z czego odsetki wynoszą 88 498,12 zł). Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Korzyści

 • okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • szeroki zakres kredytowania
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych
 • do 24 miesięcy okres karencji
 • RRSO 4,31%
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu  mieszkaniowego wynosi 4,31 %. Dane obliczono na dzień 11.01.2018 r. przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 194 272 zł; okres kredytowania 264 miesięcy; spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych; oprocentowanie nominalne kredytu do czasu ustanowienia hipoteki wynosi 4,33 % (przyjęto okres trzech miesięcy), w pozostałym okresie oprocentowanie wynosi 3,63 %. Oprocentowanie nominalne jest sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku (2,60 p.p. do czasu ustanowienia hipoteki, 1,90 p. p. w pozostałym okresie – podane marże dotyczą posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Klasyczny Plus ze stałymi miesięcznymi wpływami i użytkowaniem karty debetowej w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim; wkładu własnego w wysokości 31,53 % wartości nieruchomości). Opłaty przez cały okres kredytowania: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości o wartości 283 725 zł wynosi 170 zł rocznie (wg oferty dostępnej w Banku); PCC – 19 zł, prowizja od udzielenia kredytu –
  3 885,44 zł, opłata za wycenę nieruchomości – 0 zł, koszt prowadzenia rachunku Klasyczny Plus z kartą – 10,50 zł miesięcznie. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 293 186,56 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 98 914,56 zł (z czego odsetki wynoszą 88 498,12 zł). Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej