przeznaczony na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Korzyści

  • dotacja wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania
  • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi
  • RRSO 7,84%
  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego kredytu  z dopłatami WFOŚiGWwynosi 7,84 %. Dane obliczono na dzień 15.01.2018 r. przy następujących założeniach: kwota kredytu 51 437 zł; okres kredytowania 38 miesięcy; spłata w malejących ratach kapitałowo - odsetkowych; oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 6,23 %. Oprocentowanie nominalne jest sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku (4,5 p.p.). Opłaty przez cały okres kredytowania: prowizja od udzielenia kredytu – 1028,74 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 57 669,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 232,24zł (z czego odsetki wynoszą 5 203,50 zł). Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej