Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

Korzyści

Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu:

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • szeroka dostępność - dzięki niskiemu minimalnemu wkładowi lokaty (1000 zł) są one dostępne dla wszystkich, nawet tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
  • brak ograniczeń - możliwość założenia dowolnej liczby lokat na dowolną kwotę
  • termin lokaty: 6, 12, 24 miesięcy

Szczegóły

posiadacz lokaty

każdy klient Banku

oprocentowanie

zmienne, zgodne z Tabelą oprocentowania

termin lokaty

6, 12, 24 miesięcy

waluta

PLN

minimalna wpłata

1000 PLN

kapitalizacja odsetek

po upływie okresu umownego. W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego odsetki wypłacane są
w wysokości
połowy oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych Klasycznych obowiązującego w okresie utrzymywania lokaty

charakter lokaty

odnawialna co oznacza, że po upływie okresu lokaty,
lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres
i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia; maksymalny okres odnawiania się lokaty wynosi 114 miesięcy

jak założyć lokatę?

w dowolnej placówce naszego Banku lub

jeśli posiadasz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub oszczędnościowy w naszym Banku -
za pośrednictwem Bankowości Internetowej

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej