Rachunek BS Net 30

 • Rachunek BS Net<30 to:

  • rachunek dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych w wieku od 18 do 30 lat;
  • bankowość internetowa i karta płatnicza w pakiecie rachunku;
  • brak konieczności stałych wpływów i utrzymywania salda,
  • obsługa wpłat i wypłat gotówkowych na/z rachunku,
  • realizacja przelewów wewnętrznych, ELIXIR, natychmiastowych, SORBNET, SEPA, walutowych
  • możliwość obsługi rachunku przez Internet (w tym na urządzeniach mobilnych),
  • realizacje długoterminowych zleceń stałych i poleceń zapłaty,
  • możliwość korzystania z usługi SMS SALDO i Telefonicznej informacji na hasło,
  • obsługa rachunku za pomocą kart płatniczych dla małoletnich od 13 roku życia oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych (w tym płatności telefonem).

  Wybierając Rachunek BS Net<30, w ramach ofert kredytowych możesz:

  • otrzymywać obniżoną prowizjęza udzielenie kredytu,
  • ubiegać się o kredyt w rachunku do 4 - krotności miesięcznych wpływów.


  Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim umożliwia również wszystkim swoim klientom korzystającym z bankowości internetowej złożenie wniosku Rodzina 500+/300+ online. Więcej na temat złożenia wniosku tutaj.

  • 0 zł za otwarcie rachunku;
  • 0 zł za prowadzenie rachunku i brak konieczności stałych wpływów i utrzymywania salda,
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek realizowane w kasie Banku1,
  • 0 zł za przelewy zewnętrzne ELIXIR realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej (z wyłączeniem ZUS)
  • 0 zł za przelewy wewnętrzne realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rachunek nienależący do Posiadacza rachunku,
  • 0 zł za uruchomienie i korzystanie z bankowości internetowej/mobilnej,
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie międzynarodowej karty VISA lub Master Card2,
  • niska opłata za realizację przelewów papierowych,
  • możliwość korzystania z usługi SMS SALDO/SMS WPŁYW i Telefonicznej usługi na hasło,
  • płatności telefonem,
  • przelewy natychmiastowe

  1od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja  w wysokości 2% od kwoty wpłaty, min. 30 zł (godzinami granicznymi do wykonania tej czynności są godziny  od 1000 do 1400

  2opłata za użytkowanie nie jest pobierana w przypadku rozliczenia na rachunku Użytkownika karty w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 300 PLN; w innym wypadku opłata wynosi 3 zł miesięcznie za kartę

 •  

  Konkurs dla maturzystów „Plakat konta dla młodych BS Net<30”

   

  1. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne przedstawiające i promujące produkt Banku, tj. konto bankowe, skierowane dla osób poniżej 30-go roku życia.
  2. Konkurs skierowany jest do klas maturalnych z rocznika 2021/2022 ze szkół umiejscowionych w Aleksandrowie Łódzkim.
  3. Tematem pracy jest plakat zachęcający młodych ludzi do założenia rachunku osobistego w naszym Banku.
  4. Plakaty konkursowe mogą być wykonane dowolną formą: plastyczną, techniczną lub graficzną oraz muszą być dostarczone w formie papierowej w formacie B1 (100 cm x 70 cm; w pionie) do Centrali naszego Banku.
  5. Prace konkursowe będą przyjmowane od 10 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022
  6. Uczestnik wraz z plakatem powinien przekazać podpisany Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 wraz z załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu.
  7. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi sposób ujęcia tematu, celowość projektu, jakość, oryginalność, kreatywność, zastosowaną technikę wykonania oraz poprawność merytoryczną.
  8. W konkursie Uczestnik będzie mógł zdobyć:
  • za projekt plakatu maksymalnie 10 pkt.;
  • dodatkowe punkty za ilość otwartych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych BS Net<30 w Banku (na dzień 31.01.2022 r.), których Posiadaczami są uczniowie danej klasy:
  1. 5 pkt. za I miejsce;
  2. 2 pkt. za II miejsce;
  3. 1 pkt. za III i IV miejsce;

  Uwaga!:

  Ilość rachunków oznacza największy procentowy udział rachunków w stosunku do ilości uczniów w danej klasie (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do Regulaminu) – aby móc przyznać jakiekolwiek punkty 20% uczniów danej klasy musi założyć rachunek osobisty w Banku.

  1. W terminie od 1 do 18 lutego 2022 roku jury wyłoni z każdej szkoły przystępującej do konkursu 1-ego zwycięzcę i przyzna nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla zwycięskiej klasy z danej szkoły.

   

  Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

  Regulamin konkursu

  Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik Nr 2 - Klauzula Informacyjna

  Załącznik Nr 3 - Wykaz rachunków

AKTUALNOŚCI

 • 03-11-2021 Nowa usługa dla Twojej firmy!

  Prowadzisz firmę? A czy oferujesz swoim klientom płatności online? Dzięki bramce płatniczej...

 • 27-10-2021 Rozliczenia Tarczy 2.0

  Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M (aktualizowany rocznie) 0,21
WIBOR 3M  (aktualizowany kwartalnie) 1,51
WIBOR 3M (aktualizowany kwartalnie dla umów kredytów hipotecznych zaw. od 15.05.2020 r.)  2,30
WIBID 1M

1,78

 

KURSY WALUT

2022-01-21
Obowiązuje od godziny 08:00
USD 3.9833
EUR 4.5201
CHF 4.3511
GBP 5.4279