Rachunek BS Net < 30

Korzyści

Rachunek BS Net < 30 przeznaczony jest dla osób fizycznych w wieku od 18 do 30 lat, którzy nie posiadali żadnego ROR w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim w okresie ostatnich trzech  miesięcy, z wyjątkiem rachunku Junior i Student.
Ten nowoczesny rachunek zapewni Państwu komfort, wygodę i czas przy specjalnych warunkach:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za przelewy internetowe do innego banku lub rachunek wewnętrzny nienależący do Posiadacza rachunku ,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rachunek nienależący do Posiadacza rachunku,
 • 0 zł za wydanie i posiadanie karty debetowej,
 • 0 zł za realizacje zleceń stałych za pomocą bankowości internetowej/mobilnej,
 • 0 zł za realizację poleceń zapłaty,
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z bankowości internetowej,
 • brak konieczności stałych wpływów i utrzymywania salda,
 • płatności telefonem,
 • przelewy natychmiastowe,
 • możliwość korzystania z usługi SMS SALDO/SMS WPŁYW i Telefonicznej informacji na hasło.

Dodatkowe korzyści i produkty, z których również możesz skorzystać:

 • rachunek dla Twojego dziecka – ROR Junior, które od najmłodszych lat mogą uczyć się świata finansów
 • lokaty terminowe
 • kredyt w rachunku

Szczegóły

Rachunek BS Net < 30 to rachunek z kartą płatniczą i bankowością internetową/mobilną
w pakiecie dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Wybierając rachunek BS Net < 30 otrzymujesz:

 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki możliwości dostępu przez Internet oraz międzynarodowej karcie VISA i MasterCard - sieć ponad 4 500 bankomatów
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na oprocentowanych lokatach terminowych
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS

Kursy walut

Kursy walut2018-09-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1661
1 USD3.5489
1 CHF3.6812
1 GBP4.6202
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej