Rachunek Senior

Korzyści

Rachunek Senior to rachunek dla osób które osiągnęły 60 rok życia oraz nabyły prawa emerytalne lub rentowe i cenią sobie komfort oraz wygodę dzięki kompleksowej obsłudze, przy dodatkowych korzyściach:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku i brak konieczności stałych wpływów
  i utrzymywania salda1,
 • 0 zł za wpłaty2 i wypłaty gotówkowe z rachunku realizowane w kasie Banku,
 • 0 zł za przelewy wewnętrzne realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej na rachunek nienależący do Posiadacza rachunku,
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z bankowości internetowej/mobilnej,
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie międzynarodowej karty VISA lub Master Card3.
 • 1 zł za przelewy do innego banku realizowane za pomocą bankowości internetowej/mobilnej,
 • 1 zł za realizację zleceń stałych do innego banku za pomocą bankowości internetowej/mobilnej,
 • 1 zł za realizację poleceń zapłaty,
 • możliwość korzystania z usługi SMS SALDO/SMS WPŁYW i Telefonicznej usługi na hasło.

Wybierając Rachunek  Senior, w ramach ofert kredytowych możesz:

 • otrzymywać obniżoną prowizję za udzielenie kredytu,
 • ubiegać się o kredyt w ROR do 4 - krotności miesięcznych wpływów.

1zwolnienie z opłaty trwa przez okres 5 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku,
po tym okresie opłata wynosi 7 zł miesięcznie

2
od wpłat gotówkowych w bilonie powyżej 200 szt. pobierana jest prowizja  w wysokości 2 % od kwoty wpłaty, min. 20 zł
3
zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty w danym miesiącu kalendarzowym obowiązuje w przypadku dokonania nią transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 300 PLN, w innym przypadku opłata wynosi 6 zł miesięcznie od każdej wydanej karty do rachunku.

Szczegóły

Wybierając rachunek Senior otrzymujesz:

 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki możliwości dostępu przez Internet oraz międzynarodowej karcie VISA lub Master Card- sieć ponad 4 700 bankomatów
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na oprocentowanych lokatach terminowych
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych dzięki kredytowi odnawialnemu
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS

Kursy walut

Kursy walut2018-09-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1661
1 USD3.5489
1 CHF3.6812
1 GBP4.6202
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej