Gwarancje i poręczenia

 • Bank udziela gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje czynności
  z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki.

  Rodzaje gwarancji bankowej:

  • Gwarancja przetargowa
  • Gwarancja zwrotu pożyczki
  • Gwarancja dobrego wykonania umowy
  • Gwarancja terminowej spłaty kredytu
  • Gwarancja terminowej zapłaty
  • Gwarancja zapłaty rat leasingowych
  • Gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
  • Gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
  • Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii
 • O wystawienie gwarancji, poręczeń i potwierdzeń gwarancji mogą ubiegać się Klienci:

  • posiadający rachunek w banku lub zrzeszonym banku spółdzielczym i przeprowadzający za pośrednictwem tego rachunku rozliczenia pieniężne,
  • posiadający dobrą sytuację ekonomiczno-finansową,
  • posiadający zdolność kredytową

  Zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia lub potwierdzenia gwarancji jest:

  • gwarancja innego banku,
  • blokada środków na rachunku bankowym i depozytów,
  • poręczenie cywilne lub wekslowe,
  • hipoteka zwykła lub kaucyjna,
  • cesja należności od dłużników zleceniodawcy,
  • przewłaszczenie lub zastawy na zasadach ogólnych i zastawu rejestrowego.

Tel./faks
(+48) 42 712 21 12 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

Pomoc techniczna / Bankowość internetowa 
* tel. 42 712 69 26 
* email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzeżenia kart dla klientów
*(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
*(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych
i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
*faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj