SMS Saldo

Korzyści

Usługa SMS SALDO to szybki dostęp do informacji o rachunku, polegający na wysyłaniu komunikatów SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Posiadacza rachunku, w treści których podawany jest rodzaj rachunku oraz saldo tego rachunku zgodnie z wybraną przez Posiadacza rachunku opcją.

Szczegóły

Komunikaty SMS mogą być wysyłane:

  1. raz dziennie,
  2. raz dziennie w dni robocze,
  3. po każdej zmianie salda,
  4. po zmianie salda raz dziennie,
  5. raz dziennie po zmianie salda otwarcia.
zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku.

 

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej