Kredyt obrotowy

Korzyści

 • skuteczne utrzymanie płynności finansowej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym
 • kredyt o charakterze nieodnawialnym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia na koniec okresu kredytowania
 • kwota kredytu - uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych gospodarstwa rolnego
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy
 • Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu,
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej