Kredyty w rachunku bieżącym/pomocniczym

Korzyści

 • szybki dostęp do środków pieniężnych
 • kredyt przeznaczony jest  na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności rolniczej
 • każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach jednej przyznanej kwoty limitu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu

 

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku bieżącym/pomocniczym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia na koniec okresu kredytowania
 • kwota kredytu - maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym/pomocniczym nie powinna być wyższa niż 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący/pomocniczy Kredytobiorcy wyliczona z ostatnich 3 miesięcy lub ostatnich 12 miesięcy.
 • spłata dokonuje się z każdego wpływu na rachunek odnawiając przyznany limit o kwotę  wpływu
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

 

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej