SOZ

Dnia 31 grudnia 2015 roku Bank przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A. Funkcjonowanie w ramach tworzonych na bazie zrzeszeń systemów ochrony, daje bankom spółdzielczym istotne zabezpieczenie adekwatności kapitałowej i wsparcia płynnościowego. Funkcjonowanie w systemie ochrony, również dzięki wzajemnej kontroli i wsparciu ich uczestników, zmniejszy ryzyko powstania strat, zamortyzuje ewentualne skutki niepowodzeń biznesowych, a także – poprzez stosowanie mechanizmów sanacyjnych systemu ochrony – wymusi zmianę sposobu działania Banku eksponującego się na nadmierne ryzyko.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.5617
1 CHF3.6503
1 GBP4.6619
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej