Dyspozycja telefonicznej informacji na hasło

Korzyści

Usługa telefonicznej informacji na hasło

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.

 

Szczegóły

Dodatkowe informacje dotyczące usługi:
  • Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania
    z telefonicznej usługi na hasło
  • w celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję
  • Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim
  • pracownik Banku odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku informacje są niezgodne z zapisami w dyspozycji
  • Bank jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych

 

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej