Kredyt inwestycyjny

Korzyści

 • możliwość sfinansowania inwestycji realizowanych przez Wspólnotę
 • kwota kredytu uzależniona od wielkości inwestycji oraz zdolności kredytowej Wspólnoty
 • warunki kredytowania (wypłata, terminy spłaty) dostosowane do indywidualnego charakteru kredytowanej inwestycji

Szczegóły

-  forma kredytu:  kredyt w rachunku kredytowym

- przeznaczenie kredytu-
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.
 • refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
· refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
· poniesione wydatki są udokumentowane;
· zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Dopuszcza się możliwość udzielenia przez Bank kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w innym banku. Warunkiem udzielania kredytu jest to, że przedmiotem kredytu nie był zakup nieruchomości, kredyt nie jest restrukturyzowany i nie posiada zadłużenia przeterminowanego.
 • kwota kredytu: do 80% wysokości wartości inwestycji netto
 • wymagany wkład własny to tylko 20% inwestycji
 • minimalna kwota kredytu – 10 000,00 PLN
 • wypłata kredytu – jednorazowo lub w transzach
 • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem
 • maksymalny okres kredytowania – 10 lat

 

 

 

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej