Zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych i kredytowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim w związku z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart i kredytowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji.

Główne zmiany dotyczą:

• Zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych poprzez wprowadzenie zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim aktualnego numeru telefonu komórkowego oraz zalogowanie się na portalu kartowym. W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie czy podany w Banku numer telefonu komórkowego jest aktualny, a jeżeli nie był podany to proszę o uzupełnienie tych informacji. 

• dodania limitu dla transakcji internetowych, który dotychczas był zawarty w limicie transakcji bezgotówkowych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka nadużyć, Posiadacz rachunku/Kredytobiorca zobowiązany jest zweryfikować limit transakcji internetowych (którego wysokość jest taka jak dotychczasowego limitu dla transakcji bezgotówkowych) i ewentualnie ustalić nową jego wysokość dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego albo całkowicie go wyzerować i tylko 
w razie potrzeby zrealizowania płatności przez internet zwiększyć go do wymaganej kwoty, a następnie ponownie wyzerować. Limit dla transakcji internetowych może być w każdym czasie zwiększony, zmniejszony lub wyzerowany za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS SA pod numerem 86 215 50 50 lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim. 

• poszerzenia oferty Banku o kartę MasterCard Paypass;
• nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. „Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim” dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Opisane powyżej zmiany 1 lutego 2015 r. wejdą w życie w:

-Regulaminie kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie 
-Regulaminie kart debetowych Business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim
-Regulaminie kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim
-Regulaminie kart kredytowych Business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Jednocześnie informujemy, że nowe usługi i funkcjonalności  zwiększające bezpieczeństwa transakcji internetowych  poprzez zabezpieczenie udostępnione zostaną Państwu poprzez dedykowany Portal WWW (www.kartosfera.pl). 

Kluczowym czynnikiem umożliwiającym korzystanie przez Klienta z portalu WWW jest aktualność nr telefonu w systemie kartowym Banku oraz zarejestrowanie się w portalu w następujący sposób:
-wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
-podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
-wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym. 

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i korzystania z portalu znajdziecie Państwo w „Przewodniku Użytkownika po portalu kartowym KARTOSFERA”, zamieszczonym w Plikach do pobrania przy każdym produkcie kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r.  i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure; zmieniać kod PIN; zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. 

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim


Kursy walut

Kursy walut2019-01-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1485
1 USD3.6381
1 CHF3.6514
1 GBP4.6691
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej