Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis

Korzyści

                                  

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zawarł umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD), dzięki czemu BPS S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, w tym Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ma możliwość udzielania mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom, kredytów obrotowych z gwarancją BGK.

Przedmiotowa umowa została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Przedsiębiorcy dzięki Gwarancją de minimis  uzyskują:
 
- możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,

-minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,  

-zabezpieczenie do 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3 500 000 zł.

Szczegóły

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją

- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt obrotowy
- kredyt inwestycyjny

Waluta udzielanych kredytów

Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe. Natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową, mające na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Wysokość gwarancji  BGK
 
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.   

Okres ważności gwarancji
 
Gwarancja BGK udzielana jest na okres nie dłuższy niż:
- 27 miesięcy – w przypadku kredytów obrotowych
- 99 miesięcy – w przypadku kredytów inwestycyjnych

Zasady uzyskania gwarancji BGK
 
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Koszty gwarancji
 
Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji.

Kursy walut

Kursy walut2018-09-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1661
1 USD3.5489
1 CHF3.6812
1 GBP4.6202
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej