Szybki limit kredytowy

Korzyści

 • bardzo szybki dostęp do środków pieniężnych
 • kredyt przeznaczony jest  na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • minimum formalności dla Klienta
 • uproszczona i skrócona procedura przyznawania kredytu
 • decyzja kredytowa - już w 24 godziny od momentu złożenia wniosku
 • możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
 • każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach jednej przyznanej kwoty limitu
 • atrakcyjne oprocentowanie

Szczegóły

 • kredyt uruchamiany w rachunku bieżącym/pomocniczym
 • kredyt o charakterze odnawialnym
 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • nie jest wymagane udokumentowanie celowości wykorzystania środków z kredytu
 • kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia obowiązywania umowy na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia na koniec okresu kredytowania
 • kwota kredytu - maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym/pomocniczym nie powinna być wyższa niż 50% średniomiesięcznego wpływu na rachunek bieżący/pomocniczy Kredytobiorcy wyliczona z ostatnich 6 miesięcy oraz nie może przekroczyć 30 000,00 PLN
 • przyznanie kredytu następuje w ciągu 24 godzin od złożenia kompletu dokumentów
 • spłata dokonuje się z każdego wpływu na rachunek odnawiając przyznany limit o kwotę wpływu
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej