Kredyt mieszkaniowy

Dlaczego warto?

 • okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • szeroki zakres kredytowania
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu: zmienne i okresowo-stałe
 • możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych
 • do 24 miesięcy okres karencji

Szczegółowe informacje

Jesteś zainteresowany szczegółową ofertą?

Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przedstawimy Ci najkorzystniejszą ofertę.

Naszym celem jest przedstawienie Ci najlepszej oferty na rynku, jeśli masz ofertę innego banku przebijemy ją!

Cel kredytowania:

 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) w trakcie budowy;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego budowlanego przez spółdzielnię mieszkaniową;
 • nabycie prawa własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) budowanej przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową;
 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
 • rozbudowa, budowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub własnościowego lokalu   mieszkalnego realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym lub realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 • wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
 • generalny remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • nabycie działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową);
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego,
 • spłata innych kredytów zaciągniętych na cele  wymienione powyżej  (również w innych bankach).
 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości mieszkaniowej;
 • wykup lokalu od Gminy, Skarbu Państwa lub zakładu pracy;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub w prawo odrębnej własności  lokalu;
 1. okres kredytowania: do 30 lat
 2. waluta kredytu PLNK
 3. Kredyt może być oprocentowany wg formuły:

  • Oprocentowania ustalonego w oparciu o zmienną stopę procentową, stanowiącą sumę wskaźnika referencyjnego i indywidualnie ustalonej marży. Wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR 3M, ustalona na okresy 3-miesięczne.
  • Oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej. Oferta ta oznacza, że przez 60 m-cy od uruchomienia kredytu, rata kredytu będzie stała, bo stałe będzie oprocentowanie. Po tym okresie, kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba, że klient zdecyduje o kontynuacji oprocentowania o formule okresowo-stałej.

  Można zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • Kredyt został wypłacony w całości
  • Klient posiada zdolność kredytową, a raty płatne są terminowo
  • Do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.”
 4. wypłata kredytu: kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach w okresie nie  dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kredytowej

Obligatoryjne prawne formy zabezpieczenia kredytu:

 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych;

Spłata rat: 

 • miesięcznie
 • raty równe lub malejące

Możliwość skorzystania z: 

 • karencji w spłacie kapitału kredytu (w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca tylko odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu) na okres do:
  • 24 miesięcy w przypadku rozbudowy, budowy, dokończenia budowy domu lub lokalu mieszkalnego,
  • 6 miesięcy w innych przypadkach niż wymieniono wyżej
 • wakacji kredytowych – możliwości niezapłacenia jednej raty kredytu w roku

 

Zmienne oprocentowanie:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem wynosi: 9,88% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 340 000,00 zł, okres kredytowania: 213 miesięcy; wkład własny: min. 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,07 %) i marży Banku w wysokości 2,20 p. p., 212 miesięcznych rat równych w wysokości: 3 086,18 zł, ostatnia wyrównująca rata 3 332,17 zł, łączna liczba rat: 213.  Całkowity koszt kredytu 362 952,23 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 354 703,23 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszt prowadzenia rachunku Klasyczny Plus ze stałym wpływem i  kartą – 17 zł miesięcznie, koszt ubezpieczenia nieruchomości o wartości 420 000 zł wynosi 257 zł rocznie (dla ubezpieczenia oferowanego przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim).  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 702 952,23 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Okresowo stałe oprocentowanie:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem wynosi: 10,03% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 320 000 zł, okres kredytowania: 268 miesięcy; wkład własny: min. 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,49 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,29 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 2,20 p. p., równa rata miesięczna, przez okres pierwszych 60 miesięcy: 2 882,49 zł, od 61 raty do 267 rata wynosi: 2 881,64 zł, ostatnia wyrównująca rata 2 664,24 zł, łączna liczba rat: 268. Całkowity koszt kredytu 457 881,28 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 452 112,28 zł,  prowizja za udzielenie kredytu: 0 zł,  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł, koszt prowadzenia rachunku BS Net z kartą – 0 zł miesięcznie (rachunek z regularnym wpływem wynagrodzenia/ emerytury/renty i transakcjami bezgotówkowymi kartą na min. 500 zł miesięcznie), koszt ubezpieczenia nieruchomości o wartości 400 000 zł wynosi 250 zł rocznie (dla ubezpieczenia oferowanego przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 777 881,28 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tel./faks
(+48) 42 712 21 12 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

Pomoc techniczna / Bankowość internetowa 
* tel. 42 712 69 26 
* email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzeżenia kart dla klientów
*(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
*(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych
i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
*faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj