Kredyt inwestycyjny

Dlaczego warto?

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej Klienta
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • odsetki naliczane są tylko za faktycznie wykorzystywane środki z kredytu
 • elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta

Szczegółowe informacje

 • kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym
 • kredyt o charakterze nieodnawialnym
 • kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy
 • wymagany wkład własny nie więcej niż 25% wartości przedsięwzięcia 
 • Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem.
 • kwota kredytu - uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych gospodarstwa rolnego
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy
 • uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN
 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem

Tel./faks
(+48) 42 712 21 12 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)

Pomoc techniczna / Bankowość internetowa 
* tel. 42 712 69 26 
* email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzeżenia kart dla klientów
*(+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora)
*(+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych
i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora)
*faks (+48) 86 215 50 51

Napisz do nas
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdziesz nas też tutaj