Kredytowa linia hipoteczna

Korzyści

 • zapewnia płynność finansową oraz umożliwia inwestowanie i zwiększanie majątku gospodarstwa
 • długi okres kredytowania
 • atrakcyjne oprocentowanie

Szczegóły

 • forma kredytu:  kredyt w rachunku kredytowym
 • przeznaczenie kredytu-
  • finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
  • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
   • zakup lub modernizacja sprzętu,
   • zakup, budowa lub modernizacja obiektów, 
   • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,
   • refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa powyżej
 • zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość
 • kwota kredytu: do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • wypłata kredytu – jednorazowo
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
 • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej
 • okres kredytowania – do 10 lat  
 • oprocentowanie: zmienne w skali roku
 • waluta kredytu – PLN

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej